Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thủ tục xác nhận đơn xin cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:40
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp n…
 
Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình tiểu học PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:39
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ p…
 
Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:38
a) Trình tự thực hiện: - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận…
 
Thủ tục cho phép giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ) PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:37
a) Trình tự thực hiện: - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận…
 
Thủ tục cho phép chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:36
a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức. - Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban …
 
Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:33
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp n…
 Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách Trực tuyến