DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẨU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 – 2016 THEO KHU VỰC BỎ PHIẾU PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI PDF. In Email
Hoạt động của các TDP
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 09:31
1. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 1)

2. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 2)

3. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 3)

4. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 4)

5. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 5)

6. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 6)

7. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 7)

8. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 8)

9. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 9 phần I)

+ Phần II

+ Phần III

10. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Tổ dân phố 10 phần I)

+ Phần II

BBT

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến