Các quyết định V/v Thành lập Ủy Ban Bầu Cử - Ban Bầu Cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 PDF. In Email
Hoạt động chung
Thứ hai, 11 Tháng 4 2011 15:56
1. Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016

2. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 1)

3. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 2)

4. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 3)

5. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 4)

6. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 5)

7. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 6)

8. Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND Phường Phương Sài nhiệm kỳ 2011-2016 (Đơn vị bầu cử số 7)

BBT


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến