Thủ tục xác nhận đơn xin cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:40

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

- Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường;

+ Báo cáo tình hình cơ sở vật chất, phòng học.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.    

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, lớp học; tiêu chuẩn người dạy; thời gian dạy thêm học thêm; số lượng học sinh học thêm theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 ban hành qui định về tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

l) Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 ban hành qui định về tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách Trực tuyến