Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình tiểu học PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:39

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

- Công dân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó;

+ Văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.    

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

+ Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương;

+ Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và quản lý về các hoạt động giáo dục quy định tại Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có phòng học theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcBan hành Điều lệ trường Tiểu học.

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách Trực tuyến