Thủ tục cho phép chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập PDF. In Email
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT
Thứ bảy, 23 Tháng 10 2010 15:36

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức.

- Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

+ Tờ trình về Đề án chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.        

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Việc chia, tách nhà trường, nhà trẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

+  Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2006 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến