Thủ tục đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi PDF. In Email
L.vực Lao động TB&XH
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 14:56

a) Trình tự thực hiện: 

- Gia đình, người thân, người giám hộ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, quyết định đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho gia đình, thân nhân hoặc người giám hộ.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đổi Thẻ khám chữa bệnh, trong đó nêu rõ lý do (bị rách nát, thông tin ghi trên Thẻ không đọc được, thông tin hiện tại đã thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ hoặc thay đổi nơi thực tế thường trú), thông tin hiện tại;

+ Thẻ cũ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận): Thẻ khám chữa bệnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Thông tư số 02/2005/TT-UBDSGĐTE ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế.


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến