Thủ tục tiếp nhận, xác nhận hồ sơ trợ cấp tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, người nghiện ma tuý PDF. In Email
L.vực Lao động TB&XH
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 13:19

a) Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, xác nhận đơn, chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nếu thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa).

- Sau khi có kết quả, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin hỗ trợ kinh phí.

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian bắt buộc tập trung giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết (tại cấp xã): 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận): Văn bản xác nhận hoặc Đơn đã được xác nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Đối tượng chấp hành quyết định lần đầu.

- Đối tượng chưa có việc làm, bản thân, gia đình thuộc diện khó khăn.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

- Thông tư số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy.


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 22 khách Trực tuyến