Thủ tục trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội PDF. In Email
L.vực Lao động TB&XH
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 13:15

a) Trình tự thực hiện: 

- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, quyết định trợ cấp đột xuất (nếu xã có nguồn cứu trợ dự phòng) hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất do trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố lập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết (tại xã): 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Đối tượng thực hiện: cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính, Văn bản đề nghị.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến