Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội PDF. In Email
L.vực Lao động TB&XH
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 06:55

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, niêm yết công khai, chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nếu thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa).

- Sau khi có kết quả từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân đứng ra tổ chức mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết;

+ Bản sao giấy khai tử (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết (tại cấp xã): 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian niêm yết công khai).

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận): Văn bản xác nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân đứng ra tổ chức mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết;

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 11 khách Trực tuyến