Thủ tục cho phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao PDF. In Email
Lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 06:46

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

- Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao;

+ Quy chế hoạt  động của câu lạc bộ; 

+ Danh sách hội viên câu lạc bộ;

+ Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn  (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức     

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ban hành 26 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

3. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách, gửi Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện đề nghị cấp thẻ cho cộng tác viên.

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn;

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ sở y tế đa khoa cấp huyện trở lên;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan công tác;

+ 02 ảnh 3 x 4.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.        

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận):

- Thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao;

- Hợp đồng cộng tác thể dục, thể thao.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Trình độ chuyên môn của cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

+ Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

+ Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

- Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hoá - xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao… được xét làm cộng tác viên.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;

- Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thể dục, thể thao.


Newer news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 15 khách Trực tuyến